Ansluta solceller

Anslut dina solceller till elnätet

Anslut din egenproducerade el till elnätet

Informationen nedan gäller för dig som planerar att installera solceller, utöka din anläggning eller redan producerar egen el.

Komplettering eller ändring av befintlig produktionsanläggning

Kom ihåg

Sälj din överskottsproduktion

Ersättning för lokalt producerad el

Tänk på

Ditt ansvar för solcellsanläggningen

Detaljplaner och bygglov

Åtkomst till elkopplare

Märkning innan driftsättning

Säkringsstorlek och produktionseffekt

Mer information på installatörswebben

Kontakta oss så hjälper vi dig