Vy över Umeå vid älven

Framtidsrustade nät med växtmån höjer spänningen för Umeå

När Umeå växer mot målet 200 000 invånare år 2050 är det en utmaning att planera för expansion och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar region. Den infrastruktur vi ansvarar för spelar en betydande roll för att samhället ska fungera. El levereras dygnet runt, året om. Därför investerar vi långsiktigt i Umeås elnät. Projektet Spänningshöjning pågår 2015-2024 med en total investering på närmare 220 Mkr.

Umeå Energi möjliggör för stadens utbyggnad

För att utbyggnaden av infrastruktur ska följa Umeåregionens utvecklingstakt har vi under de senaste åren byggt ut nätet och satsat på ett omfattande spänningshöjningsprojekt i området kring Universitetsstaden. Projektets syfte är att öka kapaciteten och framtidsrusta nätet. Projektet är långsiktigt och omfattar bland annat:

Bild över fördelningsstation

Vi möter behoven i en växande stad

Bild på vindkraftsnurror och elledningar

Du kan lita på ett driftsäkert elnät

Bild på elbil från Energicentrum

Elnät för den smarta framtiden

Bild på två människor

Ett robust och framtidssäkrat nät erbjuder möjligheter. Smarta-hem-lösningar med uppkopplade och kommunicerande enheter styr och optimerar elanvändningen. Moderna nät och elmätare håller också koll på elkvalitet, en förutsättning för att mikroproducenter ska kunna mata ut sitt överskott på nätet och sälja elen till oss. Vill du veta mer om vårt ansvar som samhällsutvecklare? Kontakta Kundservice så lotsar vi dig rätt.