Bild över Umeå Universitet

Umeå Energi och Sweco i samarbete för växande Umeå

Umeåregionen växer snabbt och det ställer ökade krav på elnätet. Umeå Energi investerar totalt 220 miljoner kronor under 2015-2024 för att uppnå en kraftfull spänningshöjning i tätorten. Projektet sker i samarbete med Sweco. – Det är en långsiktig investering i framtidens hållbara stad, säger Thomas Rehnberg, projektledare på Umeå Energi.

Projekt Spänningshöjning pågår i sju olika etapper. Etapp ett, Laxen-Universitetet, var klar i december 2019, etapp två, Universitetet-Ålidhem, väntas kunna tas i drift januari 2021. Samtidigt har etapperna tre, Ålidhem-Mariehem, och fyra, Mariehem-Ersboda, startats upp. För etapp fem, Östteg, väntar Umeå Energi på besked om att få börja bygga. När det gäller etapp sex, Umåker, och etapp sju, Teg, ska en förstudie starta 2021. Därefter börjar koncessionsarbetet för de två sista etapperna. – Vissa delar av vårt 45 kV-nät börjar bli gammalt, genom att uppgradera till 145 kV tillgodoser vi för lång tid framöver den växande stadens behov av nya tjänster, som till exempel laddningsinfrastruktur. Höjningen gör det också möjligt för näringslivsaktörer som SCA och Komatsu att öka effektuttaget i sina nya anläggningar, säger Thomas Rehnberg.

Bild på två människor

Effektivt samarbete

Bild av lyktstolpar som repareras