Person arbetar med kablar i grop

Återanslutning av servis

Vi guidar er när ni vill ansluta en fastighet som varit frånkopplad från elnätet. Tänk på att det är ni som fastighetsägare som ansvarar för att elanläggningen uppfyller gällande regler innan återanslutning sker.

Illustration hus och mätare

Återanslutning vid nedmonterad elmätare

Har mätaren plockats ner kontaktar ni som kund först en auktoriserad elinstallatör som säkerställer att anläggningen uppfyller gällande krav. Elinstallatören ansvarar för att skicka in en föranmälan om återanslutning till Umeå Energi Elnät. Samma regler gäller för placering av mätarskåp vid återanslutning som vid en nyanslutning.  Mätaren får inte placeras inomhus eller utanför er tomtgräns. Om mätaren tidigare suttit på något utav dessa ställen krävs en ombyggnation av elanläggningen.

 

Illustration kostnad och tid

Anslutningskostnad och leveranstid

En återanslutning till elnätet kan variera både i anslutningstid och anslutningskostnad, det beror på vilka förberedande arbeten som krävs. Först när ett ärende skickats in får elinstallatören information kring vilket arbete som krävs och ni som kund får en offert på det tänkta arbetet. Har anläggningen varit frånkopplad från elnätet längre än tio år räknas det en ny anslutning. Som kund har ni rätt att avsluta eller återansluta er anläggning till elnätet en gång per år.

Avslut av servis

Fyll i blankett och kontakta installatör

Ni som kund kontaktar en auktoriserad elinstallatör som skickar in en anmälan om avslut via Installatörswebben. I den föranmälan ska uppsägningsblanketten fyllas i, skrivas under och skickas med i ärendet.

Skicka in 30 dagar före

För att säkerställa att anslutningen avslutas till önskat datum bör anmälan skickas in minst 30 dagar innan. Avslutet utförs inte innan rätt blankett finns bifogad i ärendet.

Anslutningen kopplas ner

Umeå Energi Elnät plockar ner elmätaren och lägger ur serviskabeln i anslutningspunkten. Som kund har ni rätt att avsluta eller återansluta er anläggning till elnätet en gång per år.

Ansvarig

Umeå Energi Elnät AB

webmaster@umeaenergi.se