Vad räknas som en hållbar insats?

Vi vill med vår sponsring hjälpa föreningslivet att ta ansvar för sin egen och regionens utveckling. Detta genom att utföra en hållbar insats inom en eller flera av de tre olika områdena som hållbarhet bygger på, nämligen miljö, ekonomi och socialt/kulturellt. Utgå från er verksamhet, vi är övertygande om att ni har gott om innovativa idéer, handlingskraft och vilja att göra en insats för en mer hållbar framtid. Våga tänka innovativt, vi stöttar både stora som små idéer!

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB