Vilket prisavtal passar mig?

Prisavtal Enkel passar dig som

  • vill slippa beslut om abonnerad effekt

  • inte gjort större effektiviseringar

  • prioriterar stabila kostnader över tid

Prisavtal Aktiv passar dig som

  • har god koll på fastighetens effektuttag

  • har möjlighet att påverka effektuttag genom t ex smart styrning av fastigheten

  • utför större effektiviseringar eller andra verksamhetsförändringar

  • önskar se snabb effektpåverkan

Tänk på att om din årseffekt överstiger din abonnerade kostar den överstigande effekten 10 % mer.

Prisavtal Rörlig passar dig som

  • bara behöver värme under sommaren eller en kortare tid under året

  • har annan uppvärmning som inte riktigt räcker till och vill köpa toppar med fjärrvärme

  • har en annan uppvärmning men vill ha tryggheten med fjärrvärme vid eventuella driftstörningar

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB