Vilket prisavtal passar mig?

Vilket fjärrvärmeavtal som passar dig bäst beror på flera faktorer. Vill ni slippa beslut om abonnerad effekt eller ha god koll på fastighetens effektuttag? Önskar ni se snabb effektpåverkan eller prioriterar stabila kostnader över tid?

Prisavtal Enkel passar dig som

  • vill slippa beslut om abonnerad effekt

  • inte gjort större effektiviseringar

  • prioriterar stabila kostnader över tid

Prisavtal Aktiv passar dig som

  • har god koll på fastighetens effektuttag

  • har möjlighet att påverka effektuttag genom t ex smart styrning av fastigheten

  • utför större effektiviseringar eller andra verksamhetsförändringar

  • önskar se snabb effektpåverkan

Tänk på att om din årseffekt överstiger din abonnerade kostar den överstigande effekten 10 % mer.

Prisavtal Rörlig passar dig som

  • bara behöver värme under sommaren eller en kortare tid under året

  • har annan uppvärmning som inte riktigt räcker till och vill köpa toppar med fjärrvärme

  • har en annan uppvärmning men vill ha tryggheten med fjärrvärme vid eventuella driftstörningar

Publicerad: 30 mars 2023 10:13 av Umeå Energi AB