Vad ska jag tänka på om jag ansluter en ny fastighet till fjärrvärme?

Vid nybyggnation behöver du inte välja avtal direkt. Under de första 12 månaderna debiteras du för prisavtal Enkel, där anläggningens abonnerade effekt justeras baserat på ett snitt av de tre högsta 12-timmarsmedeleffekterna. Efter denna period justeras effekten vid kommande årsskifte. Vid årsskiftet kan du – om önskvärt – byta prisavtal. Om du inte aktivt väljer annat fortlöper prisavtalet Enkel.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB