Vad är abonnerad effekt?

Den effekt som ska täcka din fastighets maximala värmebehov, enligt definitionen av årseffekt, kallas abonnerad effekt. Vår ambition är att du ska abonnera på den effekt som ligger i linje med din faktiska användning, detta för att skapa balans mellan ditt behov och vår produktion.
Med prisavtal Enkel blir din abonnerade effekt ett snitt av de tre senaste årens årseffekt. Med prisavtal Aktiv väljer du själv abonnerad effekt.

Publicerad: 20 februari 2023 13:12 av Umeå Energi AB