Prisavtal Aktiv - Vad händer om min årseffekt blir mindre än min abonnerade effekt?

Om din årseffekt understiger den abonnerade effekten per helt kalenderår återbetalar vi 20 % av kostnaden för den effekt du inte nyttjat.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB