Prisavtal Aktiv - Vad händer om min årseffekt blir högre än min abonnerade effekt?

Om din årseffekt överstiger den abonnerad effekt betalar du för den årseffekt du använt utöver abonnemanget. Du debiteras för överstigande effekt from den månad ökningen uppstått och enligt ordinarie prislista för resterande del av året. Du debiteras också ett tillägg på 10 % på den effekt som överstiger abonnerad nivå.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB