Prisavtal Aktiv - När får jag ersättning för effekt jag inte använt?

Återbetalning av ej nyttjad effekt betalas ut på den faktura som avser december månad innevarande år.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB