När kan jag ändra abonnerad effekt?

Justering av abonnerad effekt för dig som valt prisavtal Aktiv träder i kraft vid årsskiftet. Om du önskar byta effekt behöver vi information om ändringen i god tid innan årsskiftet. Undantaget är du som tar över en befintlig fjärrvärmeanläggning och väljer prisavtal Aktiv. Du väljer då själv vilken effekt du vill abonnera på.

Publicerad: 30 mars 2023 10:12 av Umeå Energi AB