Hur fungerar prisavtalet Enkel 3 år?

Med treårsavtalet låser du alla priskomponenter under en treårsperiod. Abonnerad effekt justeras - på samma sätt som för prisavtal Enkel - under avtalstiden.

Publicerad: 30 mars 2023 10:03 av Umeå Energi AB