Hur fungerar prisavtalet Enkel 3 år?

Med treårsavtalet låser du alla priskomponenter under en treårsperiod. Abonnerad effekt justeras - på samma sätt som för prisavtal Enkel - under avtalstiden.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB