Vad händer om jag flyttar, vill avsluta tjänsten eller inte behöver den under en period?

Om du flyttar behöver du meddela oss om flytten senast 30 dagar innan fastigheten tillträds av den nya ägaren. Du har därefter en månads uppsägningstid på avtalet. Om den nya ägaren väljer att inte teckna nytt avtal om poolvärme upphör avtalet.

Vid uppsägning behöver du meddela oss och har därefter en månads uppsägningstid på avtalet.

Skulle du vilja pausa ditt poolvärmeabonnemang under en tid var vänlig kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB