Hur fungerar poolvärme?

En extra poolvärmeväxlare ansluts till husets fjärrvärmeanläggning och till poolen. Med poolvärmarens reglercentral ställer du enkelt in poolens temperatur. Poolvärmaren som är tyst och tar liten plats kan med fördel placeras vid din fjärrvärmecentral.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:32 av Umeå Energi AB