Varför ska jag ha en laddbox?

Framförallt för säkerheten. Det finns ingen ström i kabeln när det inte pågår laddning. Och ingen laddning påbörjas innan din bil och laddbox har skakat hand och säger "allt är fint, börja ladda" till varandra. Med Umeå Energis standardinstallation, som följer gällande krav, kan du vara lugn för att inte din elcentral överbelastas. En obruten kabel dras från elcentral fram till laddboxen - dimensionerad för att klara hög belastning under lång tid. Detta kan man inte ta för givet när det gäller alla kopplingar och kablar i ett hem idag. Sen laddar du även snabbare, vilket kan vara skönt de gånger du verkligen behöver ladda för att du ska vidare.

Publicerad: 11 januari 2023 14:27 av Umeå Energi AB