Vad betyder Mode3?

Mode 3-laddning kräver specifik utrustning både på fordonet och på laddstationen. Denna säkerhetsnivå innebär att kabeln mellan laddstation och fordon är strömlös tills att fordon och laddstation kommunicerat med varandra. Först då slås strömmen på i laddstationen. EU har beslutat att Mode 3 är laddstandard och är även så sedan 2017. (Källa: emobility.se) Umeå Energis samtliga laddboxar är/har/stöder Mode3.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB