Kan ni säkra upp under installationen om det behövs?

En förutsättning för att installationen av laddbox ska kunna genomföras är att fastighetens huvudsäkring är minst 20 A. Rekommendationen för storleken på huvudsäkringen är dock beroende på hur mycket kapacitet som går åt till fastighetens övriga elinstallationer samt hur mycket effekt du vill få ut av din laddbox. I många fall kommer vi rekommendera en uppsäkring till minst 20 A.

Din elanslutning kan säkras upp i samband med installationsbesöket mot en kostnad och innebär även en förhöjd abonnemangsavgift till ditt elnätsbolag.

Vet du redan innan installatörens besök att du vill byta till en högre säkring – kan du förbereda med följande information;

  • Namn, adress och personnummer till den som står på el-abonnemanget

  • Anläggnings-id (finns att hitta vid elmätaren och på din elfaktura, börjar alltid med 735999…)

  • Mätarnummer (finns på mätaren i fasadmätarskåpet)

  • En kopia på din senaste elfaktura (och på abonnemanget om du har olika leverantörer på elförbrukning och abonnemang)

När installatören från Eways tar kontakt med dig inför installationsbesöket så ger du ovanstående information.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB