Hur fungerar avdraget för grön teknik?

Det gröna avdraget (Grön Teknik) liknar rotavdraget, vilket innebär att företaget, i det här fallet Eways, fakturerar halva kostnaden till dig som kund under förutsättning att Skatteverkets krav är uppfyllda.

Mer om Grön teknik hos Skatteverket

Publicerad: 27 mars 2023 08:45 av Umeå Energi AB