Vad kostar fjärrvärme i jämförelse med andra uppvärmningsformer?

Generellt kan man säga; halva priset jämfört med olja, ca 30 % billigare än el och ungefär samma som pellets. Priset för uppvärmningen med fjärrvärme är också oberoende av elpriset till skillnad från värmepumpar.

Priset på fjärrvärme är produktionsbaserat och dessutom konkurrenskraftigt i förhållande till andra uppvärmningsformer så som olja, el och pellets. Fjärrvärmeverken är anpassningsbara och kan använda olika bränslen beroende på pris och tillgång.

Fjärrvärmepriset justeras den 1 januari varje år. Du som fjärrvärmekund har samma pris hela kalenderåret och du får information om det nya priset minst tre månader innan det justeringen. Här finns mer information om aktuellt fjärrvärmepris.

Fördelar med fjärrvärmen:

  • Fjärrvärme är en ren, resurssnål uppvärmningsform med låg miljöpåverkan. Det är en beprövad och driftsäker teknik med väldigt litet krav på ditt engagemang.
  • Lukt- och bullerfri, därför bra för inomhusmiljön
  • Centralen tar lite plats
  • Centralen är driftsäker och har en lång livslängd
  • Installations- och underhållskostnaderna är låga
  • Installation av fjärrvärme ökar husets värde