Vad innebär graddagskorrigering (normalårskorrigering)?

Graddags- och normalårskorrigering är kopplat till energibehovet. Med graddagar och normalårskorrigering får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning skiljt sig från det normala.

Normalåret får man fram genom att normalårskorrigera bort vädrets effekt i energistatistiken med hjälp av graddagar. Temperaturstatistiken som används hämtas från SMHI.

För att både kund och leverantör ska kunna lägga en budget för kommande år vill man utgå från en energistatistik från ett normalår eftersom det inte går att förutspå vilka temperaturer som kommer att gälla under året. I prognoser är det är bättre att utgå ifrån ett normalår istället för ett extremt varmt eller kallt år.

Tidigare påverkade prognosen summan på fakturan varje månad eftersom användningen avlästes mer sällan. Idag görs mätaravläsningarna varje månad vilket leder till att det inte längre påverkar fakturamässigt.

Publicerad: 01 december 2022 12:45 av Umeå Energi AB