Vad innebär graddagskorrigering (normalårskorrigering)?

Publicerad: 18 april 2024 kl. 07:47 av Umeå Energi AB