Vad innebär förhandlingsrätten?

Förhandlingsrätten innebär att du har rätt till förhandling om en förändring av dina avtalsvillkor innebär en ensidig nackdel för dig som kund. Det kan till exempel vara att du anser att våra prishöjningar inte är skäliga.

Som kund har du, efter det att vi har meddelat det nya priset, tre veckor på dig att skriftligen begära förhandling med Umeå Energi. Om du inte är nöjd med förhandlingen kan du begära medling. Medlingen sköts av en fjärrvärmenämnd och kostar 500 kr för dig som konsument och 1000 kr för övriga.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB