Vanliga frågor om serviceavtal

Här besvarar vi dina vanligaste frågor kring serviceavtal för fjärrvärme.

Förändrade serviceavtal

Utifrån våra kunders synpunkter förändrar vi serviceavtalen för fjärrvärme, i syfte att förtydliga innehållet och fortsatt säkerställa ett prisvärt avtal.

Viktiga datum

Nytt innehåll, pris och avtalsvillkor för serviceavtal gäller från 1 november 2023 för kunder som tecknar nya avtal från och med 1 november 2023. För avtal som tecknats dessförinnan gäller nytt innehåll, pris och avtalsvillkor från 1 januari 2024.

Förändrade serviceavtal

Syftet med förändringen är att förtydliga innehållet i serviceavtalen Villa Total och Villa Bas. Förändringarna är genomförda med utgångspunkt i våra kunders synpunkter.

I samband med att vi justerar innehållet i serviceavtalen anpassar vi också priset till aktuellt marknadsläge. Prisjusteringen innebär följande:

ServiceavtalNytt prisTidigare pris
Villa Total219 kronor per månad199 kronor per månad
Villa Bas99 kronor per månad79 kronor per månad

Vi utökar innehållet i serviceavtal Villa Bas med följande:

 • extra arbetstid för utförande av eventuella åtgärder i samband med servicebesök

 • 20 % rabatt på reservdelar och arbete utanför ordinarie arbetstid

Med många olika typer av fjärrvärmecentraler på marknaden är vissa komponenter svåra att få tag på eller har lång leveranstid, därav har vi inte möjlighet att lagerhålla alla slags reservdelar.

Vi utökar innehållet i serviceavtal Villa Total med följande:

 • extra arbetstid för utförande av enklare åtgärder i samband med servicebesök

 • 20 % rabatt på reservdelar och arbete utanför ordinarie arbetstid

Ett justerat innehåll innebär också justerade avtalsvillkor, här kan du läsa dessa i sin helhet.

Här finns tidigare avtalsvillkor: Umeå Energis Särskilda villkor för serviceavtal till konsument från 2023-04-01

Innehåll och prissättning för serviceavtalen Villa Total och Villa Bas var så ut såhär innan justeringen:

Serviceavtal Villa Total

För dig med en fjärrvärmeanläggning yngre än fem år. Avtalet innebär i praktiken förlängd garanti så länge du önskar. Du kan beställa Villa Total redan när du bestämmer dig för fjärrvärme,.

För 199 kronor/månad ingår:

 • Fri arbetskostnad* (ord. arbetstid 07–16)

 • Fria reservdelar och material

 • Tillgång till jourservice hela året, dygnet runt

 • Ett servicebesök vartannat år – omfattande kontroll och justering av din värmeväxlares funktion

 • Akut felavhjälpning påbörjas inom åtta timmar

 • Telefonsupport

 • Dokumentation av din anläggning

 • Reservdelar lagerhålls för att säkra snabb felavhjälpning

*Arbetskostnaden gäller vid felavhjälpning och reparation.

Villa Total är ett tvåårsavtal som förlängs automatiskt om du inte säger upp det.

Serviceavtal Villa Bas

Serviceavtalet Villa Bas ger dig servicebesök, telefonsupport och rabatt på reservdelar. Villa Bas kan tecknas av alla villaägare med en fjärrvärmeanläggning. Avtalet skrivs på ett år med automatisk förlängning.

För 79 kronor/månad ingår

 • 20 % rabatt på arbetskostnad* (ord. arbetstid 07-16)

 • 20 % rabatt på reservdelar och material

 • Tillgång till jourservice hela året, dygnet runt

 • Ett servicebesök vartannat år – omfattande kontroll och justering av din värmeväxlares funktion

 • Akut felavhjälpning påbörjas inom åtta timmar

 • Telefonsupport

 • Dokumentation av din anläggning

 • Reservdelar lagerhålls för att säkra snabb felavhjälpning

*Arbetskostnaden gäller vid felavhjälpning och reparation.

Villa Bas är ett ettårsavtal som förlängs automatiskt om du inte säger upp det.

Serviceavtal

Med ett serviceavtal för din fjärrvärme får du regelbunden service av din anläggning. Du som har fjärrvärme i din villa kan teckna serviceavtalen Villa Bas eller Villa Total.

Mer om serviceavtal

Ja om du har en fjärrvärmeanläggning kan du teckna ett serviceavtal. Anmäl intresse för serviceavtal här.

I tabellen ser du innehållet för Villa Bas och Villa Total.

Villa BasVilla Total
Reservdelar lagerhålls i möjligaste mån för att säkra snabb avhjälpning✔️
Ingen extra kostnad för arbete, reservdelar och material (under ord. arbetstid 07-16)✔️
Servicebesök vartannat år med utrymme för utförande av enklare åtgärder som identifieras vid servicebesöket✔️✔️
20 % rabatt på arbetskostnad, reservdelar och material✔️✔️
Tillgång till jourservice dygnet runt✔️✔️
Akut felavhjälpning inom åtta timmar*✔️✔️
Telefonsupport✔️✔️
Dokumentation av anläggning✔️✔️

I tabellen ser du innehållet för Villa Bas och Villa Total.

Villa BasVilla Total
Reservdelar lagerhålls i möjligaste mån för att säkra snabb avhjälpning✔️
Ingen extra kostnad för arbete, reservdelar och material (under ord. arbetstid 07-16)✔️
Servicebesök vartannat år med utrymme för utförande av enklare åtgärder som identifieras vid servicebesöket✔️✔️
20 % rabatt på arbetskostnad, reservdelar och material✔️✔️
Tillgång till jourservice dygnet runt✔️✔️
Akut felavhjälpning inom åtta timmar*✔️✔️
Telefonsupport✔️✔️
Dokumentation av anläggning✔️✔️

Villa Bas är ett ettårsavtal som förlängs med automatik om du inte säger upp det. Uppsägning av serviceavtal Villa Bas kan ske av endera part minst tre (3) månader före avtalstidens utgång.

Villa Total är ett tvåårsavtal som förlängs automatiskt med ett år i taget om du inte säger upp det. Uppsägning av detta avtal kan ske av endera parten minst tre (3) månader före avtalstidens utgång.

 • Villa Bas

  Serviceavtal Villa Bas passar dig med enklare behov av grundläggande service av din fjärrvärmeanläggning.

  Avtalet kan tecknas av alla villaägare med fjärrvärme efter godkänd besiktning.

  99 kronor per månad

  Villa Total

  Serviceavtal Villa Total passar dig med höga krav på prestanda och funktionalitet.

  Avtalet kan tecknas av villaägare med fjärrvärmecentral som installerats av Umeå Energi inom de senaste fem åren.

  219 kronor per månad

När det är dags för servicebesök får du en avisering från Umeå Energi. Om tiden inte passar kan du boka om tillfället via Mina sidor eller genom kontakt med Kundservice.

Servicebesöket tar cirka en timme och vi ser gärna att du är hemma vid besöket, som är ett tillfälle för dig att lära dig mer om centralen och dess inställningar.

Vid servicebesöket genomför vi en omfattande kontroll och justering av din värmeväxlares funktion. Det innebär att vi bland annat kontrollerar packningar, expansionskärl, ventiler, cirkulationspump, reglerutrustning och filter. Du får ett serviceprotokoll med samtliga punkter efter genomfört servicebesök.