Vad händer om jag vill ta över en befintlig fastighet med fjärrkyla?

Om du tar över en fastighet där det finns fjärrkyla behöver du teckna ett fjärrkylaavtal med oss. Kontakta oss så hjälper vi till med det.

Du kommer att tilldelas en effekt som är baserad på föregående års mätdata från den aktuella kylaanläggningen.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB