Vad är fördelarna med fjärrkyla?

Fjärrkyla är effektivt och miljösmart då det går åt mindre energi att skapa kyla centralt än med lokala kylmaskiner. Ofta produceras fjärrkyla genom att ta vara på energi som annars skulle gå förlorad, till exempel frikyla från älven och kyla som produceras från spillvärme. Den bidrar också till att minska mängden klimatpåverkande köldmedier. Fjärrkyla är skalbar och anpassas efter behoven. Fjärrkyla är bekvämt och har hög drift och leveranssäkerhet samt livslängd. Den bullrar inte, kräver minimalt underhåll och tar knappt någon plats i fastigheten.

 • Komfort – Fjärrkyla ger ett behagligt inomhusklimat

 • Rent – Inga kemikalier eller oljor som kan orsaka skador

 • Hållbart – Storskalig produktion och hållbara lösningar utnyttjar energin mer effektivt än med konventionell kylteknik. Elanvändningen minskar om du byter från egen kylmaskin till fjärrkyla

 • Enkelt – Någon annan sköter produktion och distribution av kylan, du behöver inte göra ngt. Du betalar endast för den kyla du faktiskt använder och utan krångel. Du slipper årliga kontroller av din kylmaskin och driftpersonalen behöver inte ha kompetens för hantering av köldmedier.

 • Flexibelt – Anpassar sig enkelt till fastighetens behov. Går att anpassa efter behov, komfortkyla eller processkyla.

 • Säkert – Bygger på beprövad teknik med minimalt underhållningsbehov. Du slipper köldmedier i dina fastigheter. Det är inga komplicerade säkerhetskrav på utformningen av utrymmen för fjärrkylacentraler.

 • Driftsäkert – Kräver närmast ingen servicepersonal

 • Stabilt – En långsiktig och stabil investering där kostnaderna är kända. Du riskerar inte heller att investera i en lösning som inte kommer att vara tillåten eller innebär extra avgifter om några år när olika köldmedier blir utfasade.

 • Tyst – Oljud från kylmaskiner och kondensorfläktar försvinner

 • Sparar på utrymme – Trevligare närmiljö och möjlighet till bättre användning av frigjorda ytor. Möjliggör tillexempel trevliga takterasser utan störande fläktar

 • Ökad komfort

 • Ett smidigt komplement till fjärrvärme

Leveranssäkert

 • Energieffektivt

 • Minimalt underhåll

 • Få rörliga delar i fjärrkylacentralen

 • Hög leveranstillänglighet

 • Inget merarbete med köldmedier

Miljösäkert

 • Inga köldmedier i kundernas fjärrkylacentraler

 • Mindre buller i närmiljön

 • Minskad klimatpåverkan

 • Frikyla, samt möjligheten att nyttja spillvärme sommartid

Bra total ekonomi

 • Fortsatt attraktiv prisnivå

 • Låga underhållskostnader

 • Begränsat behov av tillsyn

 • Minimalt skötselbehov

 • Lång livslängd

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB