Vad är fjärrkyla?

Fjärrkyla är ett effektivt sätt att kyla kontorsfastigheter, serverhallar, shoppingcentra och sjukhus utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten. Fjärrkyla produceras storskaligt med olika metoder beroende på årstid och distribueras ut till anslutna fastigheter via ett slutet rörledningssystem i marken. En värmeväxlare överför sedan kylan till fastigheternas kylsystem. Vattnet i fjärrkylan transporteras tillbaka till Umeå Energi där det kyls på nytt.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB