Vad är en kylcentral?

Kylcentralen består av flera delar på primär och sekundärsidan, bland annat kylaväxlare, styrventil, filter, luftning/avtappning, reglercentral, cirkulationspump, expantionskärl. Umeå Energi tillhandahåller servisventiler och mätutrustning. Se Umeå Energis lokala bestämmelser.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:32 av Umeå Energi AB