Vad är en kylcentral?

Kylcentralen består av flera delar på primär och sekundärsidan, bland annat kylaväxlare, styrventil, filter, luftning/avtappning, reglercentral, cirkulationspump, expantionskärl. Umeå Energi tillhandahåller servisventiler och mätutrustning. Se Umeå Energis lokala bestämmelser.

Kylaväxlaren överför kylan till kundens sekundära kylsystem, alltså en vätskekrets, som i sin tur kan vara kopplad till ett eller flera centrala ventilationsaggregat eller så går kylkretsen ut i fastigheten till efterkylare i ventilationsystemet eller kylbafflar.

Varje ansluten fastighet har sin egen kylcentral som ägs och sköts av fastighetsägaren.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB