Hur säker är leveransen av fjärrkyla?

Leveransen av fjärrkyla är mycket säker. Vi har dygnet runt bemanning och det är sällan produktionsavbrott. Vi har även en kylackumulator på Ålidhem där vi lagrar kallt vatten som används som reserv och när behovet av kyla är som störst.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB