Hur produceras Umeå Energis fjärrkyla?

Umeå Energi producerar fjärrkyla på flera sätt

  • Frikyla

  • Absorptionskylmaskin

  • Värmepump

  • Kompressorkylmaskin

Genom frikyla som innebär att vi kyler systemet med vatten från Umeåälven, genom fjärrvärme sommartid då det finns ett överskott pga sopförbränning och elproduktion från kraftvärme för att driva en absorptionskylmaskin, genom överskottskyla från våra värmepumpar när vi producerat värme och genom kompressorkylmaskiner när värmebehovet är som störst. I vårt system finns även en kylackumulator som fungerar som en stor termos som håller vattnet kallt istället för varmt. Det lagrade kalla vattnet kan användas för att jämna ut tillgången på kyla under dygnet, och som reserv.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB