Hur lång tid tar det att installera fjärrkyla?

Att installera fjärrkyla tar minst 10 veckor under tjälfri tid efter beställning.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB