Hur går installation av fjärrkyla till?

Umeå Energi gräver och förlägger din servisledning fram till leveransgräns. Du som kund ansvarar för all ledningsdragning efter leveransgräns. Du som kund bekostar samt installerar din fjärrkylacentral.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:34 av Umeå Energi AB