Hur går installationen av fjärrkyla till?

Umeå Energi gräver och förlägger din servisledning fram till leveransgräns. Du som kund ansvarar för all ledningsdragning efter leveransgräns. Du som kund bekostar samt installerar din fjärrkylacentral.

Helst innan byggstart ska dokumentation (enligt Umeå energis lokala bestämmelser) skickas till Umeå Energi för granskning och godkännande. Installationen ska följa Umeå Energis lokala bestämmelser samt Energiföretagens tekniska bestämmelser för Fjärrkylacentraler F:102.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB