Hur går beställning av fjärrkyla till?

Du anlitar en VVS konsult som bedömer och beräknar din fastighets totala kylabehov, dvs effekt och energi. Sedan fyller hen i den datan i ett PM och skickar till Umeå Energi tillsammans med en skiss på var fjärrkylaserviceledningen skall dras till husets leveransgräns.

Därefter beräknar Umeå Energi anslutningsavgiften. Om parterna kommer överens skriver man ett installationsavtal som är desamma som beställningen.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB