Hur fungerar det med påminnelser?

Om din faktura inte är betald i tid så skickar vi vanligtvis en påminnelse cirka en vecka efter förfallodagen, via vanlig post. Med påminnelsen tillkommer en avgift på 60 kronor samt eventuell dröjsmålsränta. Avgiften debiteras på kommande faktura. Betalar du inte påminnelsen skickas fakturan vidare till inkasso, detta medför extra avgifter.

Om du får en påminnelse men vet att du redan betalat fakturan är du välkommen att kontakta Krav och Kredit.

Publicerad: 20 februari 2023 14:03 av Umeå Energi AB