Anstånd med betalning?

Om du vet att du kommer att ha svårt att betala din faktura i tid kan vi i vissa fall skjuta på förfallodatumet. Vår rekommendation är att du betalar så mycket du kan av fakturabeloppet och endast skjuter fram den del du inte kan betala. Ansökan om anstånd behöver inkomma innan fakturans förfallodatum. 

Anstånd kan beviljas till kunder som ej erhållit krav eller anstånd de senaste 12 månaderna.

Beviljat anstånd innebär att fakturans förfallodatum flyttas framåt. Dröjsmålsränta debiteras från fakturans ursprungliga förfallodatum. Dröjsmålsräntan består av den referensränta Riksbanken sätter varje halvår plus 8 %.

Ansökan gör du genom att kontakta oss på Krav och Kredit.

Publicerad: 20 februari 2023 14:03 av Umeå Energi AB