Vad ingår i min elkostnad?

Din totala elkostnad består av två delar - din anslutning till elnätet och din elanvändning. 

För den el du använder betalar du enligt ditt avtal med en elleverantör (även kallat elhandelsföretag) inköpspris som inkluderar ursprungsgarantier, myndighets- och handelsavgifter. Därtill kommer ett påslag och en fast avgift som ska täcka administrativa kostnader. Huvuddelen av denna kostnad går till elproducenterna, som säljer el på den nordiska elbörsen Nordpool.

Kostnaden för din anslutning till elnätet består av en fast och en rörlig avgift. Säkringsavgiften avgörs av säkringens storlek, ett mått på hur mycket el som du kan ta ut vid ett och samma tillfälle. I säkringsavgiften ingår myndighetsavgifterna: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. För varje använd kilowattimme (kWh) betalar du en rörlig överföringsavgift. Bor du i Umeå är Umeå Energi Elnät AB ditt elnätsbolag.

Vill du veta mer? Läs mer om elprisets beståndsdelar

Publicerad: 11 januari 2023 12:59 av Umeå Energi Elnät AB