Kan jag boka en tid när ni ska komma till mig för elmätarbyte?

Vanligen utför vi mätarbyte utan att du behöver höra av dig. Sitter mätaren inne i din bostad behöver vi komma överens om en tid som passar dig.

Oftast behöver du inte boka en tid för mätarbyte. Det beror på att din elmätare vanligen är placerad utanför din bostad, t.ex. utomhus eller i fastighetens elrum. Därför kan vi byta din elmätare även om du inte är hemma.

Skulle den sitta inne i din bostad och ingen är hemma då vi kommer, lämnar vi ett meddelande till dig i brevlådan. Där står vem du ska kontakta för att komma överens om en ny lämplig tidpunkt för mätarbytet.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi Elnät AB