Hur gör jag för att fälla träd vid en elledning?

Behöver du fälla träd i närheten av elledningar så kan vi hjälpa dig att bevaka arbetet. Om du ska ta ner träd kan det hända att elledningar är i farozonen. Vi kan bevaka att fällningen sker utan risk för driftstörningar, men själva avverkningen ombesörjer du själv.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:34 av Umeå Energi Elnät AB