Varför skiljer sig priserna sig åt mellan elområdena?

Publicerad: 18 april 2024 kl. 07:50 av Umeå Energi AB