Varför skiljer sig priserna mellan olika elområden?

Prisskillnaderna mellan elområdena skiljer sig då olika elområden har olika tillgång på el. I de två nordliga elområdena, elområde 1 och 2, finns generellt ett överskott av el medan det i elområde 3 och 4 generellt finns ett underskott.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:35 av Umeå Energi AB