Varför skiljer sig priserna sig åt mellan elområdena?

Prisskillnaderna mellan elområdena skiljer sig då olika elområden har olika tillgång på el. I de två nordliga elområdena, elområde 1 och 2, finns generellt ett överskott av el medan det i elområde 3 och 4 generellt finns ett underskott.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB