Vad ingår i den totala elkostnaden?

Dina elkostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, den så kallade elnätskostnaden. Du betalar också för inköp av den el du gör av med, eller den så kallade elhandelskostnaden. Förutom elpriset betalar du också också skatter, avgifter och moms.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB