Vad består min elkostnad av?

Din totala elkostnad består av två delar - din anslutning till elnätet och din elanvändning. test

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:24 av Umeå Energi AB