Vad är elområden?

Sverige är indelat i fyra elområden, från elområde 1 (Luleå) i norr till elområde 4 (Malmö) i söder. Umeå befinner sig i elområde 2. Områdena gör det tydligt vart i Sverige elnäten behöver förstärkas samt vart behoven av ökad produktion är som störst.

Illustrerad karta över Sveriges fyra elområden

Publicerad: 20 december 2022 12:04 av Umeå Energi AB