Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett stöd för att främja förnybar energiproduktion i Sverige, som till exempel sol-, vind och vågkraft.

De elproducenter som finns på marknaden får elcertifikat då de producerar förnybar el. När en elleverantör köper el från producenten får de, utöver själva elen, även betala för elcertifikatet. Därefter fördelar elleverantören ut kostnaden för elcertifikatet på sina kunder i form av ett påslag på elpriset. Då du som konsument sedan betalar för din elanvändning, består en liten den av den kostnaden av elcertifikatet.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB