Om jag har flera boenden och därför tecknar avtal i flera olika elområden, får jag då också olika priser?

Publicerad: 30 november 2022 kl. 12:17 av Umeå Energi AB