När kommer elpriserna bli som förut igen?

Det är väldigt svårt att sia om framtidens elpriser då de i hög grav påverkas av omvärldsfaktorer. Men det finns också strukturella förutsättningar i Sverige som förvärrar situationen och som är svåra att åtgärda på kort sikt. En sådan är begränsningar i elnäten som i dagsläget hindrar oss från att exportera el från norra- till södra Sverige.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB