Kan jag göra egen el och få betalt för den?

Med solceller kan du producera egen el. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till oss. Om du producerar egen el så kan det ibland hända att du får ett överskott. Det betyder att du producerar mer el än vad du för tillfället själv använder. Då kan du sälja den till oss genom att teckna ett mikroproduktionsavtal. Ett avtal om försäljning av överskottsproducerad el.

Publicerad: 31 maj 2024 kl. 09:35 av Umeå Energi AB