Kan jag göra egen el och få betalt för den?

Med våra solceller kan du producera egen el. Den el som du inte använder själv kan du sedan sälja tillbaka till oss.

Om du producerar egen el så kan det ibland hända att du får ett överskott. Det betyder att du producerar mer el än vad du för tillfället själv använder. Då kan du sälja den till oss genom att teckna avtal om försäljning av överskottsproducerad el.

Så funkar överskottsproduktion

Publicerad: 27 mars 2023 09:05 av Umeå Energi AB