Hur bestäms mitt rörliga elpris?

Det rörliga elpriset följer svängningarna på elmarknaden och kommer alltså variera från månad till månad. Ditt elpris sätts alltså utefter det totala utbud och efterfrågan som råder på elmarknaden varje månad.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB