Support och guider

Ben och fötter på person som ligger i hängmatta inomhus med hund intill

Påverka din elräkning genom att spara energi

Ett vitt rum där det står en mängd flyttkartonger
Två grafiska pratbubblor, i den ena står det Elnät, och den andra Elhandel. Bakgrunden visar en elledning i skogen

Två avtal - ett elnätsavtal och ett elavtal

Grafisk bild med grafer, siffror och linjer

Skillnaden mellan rörligt elpris och timpris