Support och guider

Ben och fötter på person som ligger i hängmatta inomhus med hund intill

Påverka din elräkning genom att spara energi

Gör skillnad för dina elkostnader genom att minska din elanvändning, det finns flera insatser du kan göra både direkt och på sikt.

Ett vitt rum där det står en mängd flyttkartonger

Ska du flytta?

Visste du att du kan behålla oss som elbolag även om du flyttar från Umeå? Vi hjälper dig att flytta din el, oavsett om du är kund hos oss sedan tidigare eller inte.

Två grafiska pratbubblor, i den ena står det Elnät, och den andra Elhandel. Bakgrunden visar en elledning i skogen

Två avtal - ett elnätsavtal och ett elavtal

För att du ska kunna använda el i ditt hem behöver du två olika avtal - ett elnätsavtal och ett elavtal. Vi förklarar vad som är vad.

Grafisk bild med grafer, siffror och linjer

Skillnaden mellan rörligt elpris och timpris

Elpris per timme eller månad? Vi förklarar skillnaderna.