Grafisk bild med grafer, siffror och linjer

Rörligt elpris vs. timprisavtal

Rörligt elpris mäts antingen per månad eller per timme. När du tecknar ett avtal med Rörligt pris så mäts din el månadsvis, vilket idag är det vanligaste. Timprisavtalet är också ett avtal med rörligt pris, men skillnaden är att elpriset då mäts per timme vilket ger dig möjlighet att påverka din elkostnad genom din elanvändning varje timme. Vi går igenom hur det fungerar.

Rörligt pris månadsvis

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el. Ett rörligt elpris följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen Nord Pool och kan liknas vid rörlig ränta. Det betyder att du drar fördel då priset går ner, samtidigt som du påverkas om priset går upp.

Din elanvändning mäts automatiskt med hjälp av elmätaren i din bostad. När du har ett avtal med rörligt pris som mäts månadsvis så betalar du enligt kundkollektivets användningsprofil. Timpriserna på Nord Pool och våra kunders gemensamma elanvändning per timme utgör underlag för beräkningen av vårt rörliga elpris per månad.

Det rörliga inköpspriset av el är ett viktat medelvärde av vår inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pools timvisa spotpris för aktuellt elområde. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fast årsavgift, påslag, elcertifikat och moms.

Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden avslutats, då priset är känt för alla timmar och dagar den månaden. Vi uppdaterar föregående månads genomsnittliga pris per den 5:e i varje månad.

Med rörligt pris och månadsvis mätning av din el påverkas du inte särskilt av dagliga svängningar på elbörsen, och behöver inte planera din elanvändning för att undvika toppar i elpriset. Att elpriset sticker iväg enskilda timmar har alltså ingen direkt påverkan, däremot höjer det snittpriset för månaden som helhet.

Med rörligt elpris har du ingen bindningstid men en månads uppsägningstid.

Timprisavtal

Med ett timprisavtal mäts din elanvändning per timme. Din kostnad för elen baseras på det faktiska priset och din faktiska elanvändning varje enskild timme. Din kostnad påverkas av hur stor din elanvändning är under dygnets olika timmar.

Timprisavtalet ökar din möjlighet att minska den totala elkostnaden och förändra ditt användningsmönster. Genom att aktivt styra din elanvändning till de tillfällen på dygnet då elpriset är lägre kan du sänka dina elkostnader. Notera dock att om du inte styr elanvändningen aktivt kan du få en högre kostnad än om du haft ett månadsdebiterat rörligt pris.

Priset varierar över dygnet och timpriset för el är vanligtvis som lägst under natten. Du kan alltså spara pengar genom att ladda elbilen eller köra tvättmaskinen nattetid. Elen per timme är oftast som dyrast vardagar klockan 8:00.

Med timprisavtal behöver du en elmätare som kan läsa av din elanvändning varje timme, den installeras kostnadsfritt av ditt elnätsbolag i samband med att du tecknar timprisavtal med elleverantören.

I förlängningen kommer en större andel timmätta elanvändare att bidra till ett lägre effektuttag under kritiska perioder, något som kan medföra både lägre elpriser och ett mer effektivt resursnyttjande.

Med timprisavtal har du ingen bindningstid men en månads uppsägningstid.

Nord Pool - den nordiska elbörsen

Elleverantören köper el på den nordiska elbörsen Nord Pool, där elproducenter från hela Norden säljer el. Vissa elleverantörer ingår i koncerner som har egen produktion, de agerar på börsen som både producent och leverantör.

Publicerad: 01 september 2023 09:18 av Umeå Energi AB