Två grafiska pratbubblor, i den ena står det Elnät, och den andra Elhandel. Bakgrunden visar en elledning i skogen

Du behöver två avtal - ett elnätsavtal och ett elavtal

Publicerad: 25 augusti 2023 kl. 08:08 av Umeå Energi AB