Två grafiska pratbubblor, i den ena står det Elnät, och den andra Elhandel. Bakgrunden visar en elledning i skogen

Du behöver två avtal - ett elnätsavtal och ett elavtal

För att använda el i din bostad behöver du två separata avtal - ett för elnät och ett för el.

Elnätsavtalet omfattar leveransen av el fram till ditt hem och tecknas med det elnätsbolag som äger ledningarna i det område där du bor. Du kan själv inte välja elnätsbolag. Bor du i Umeå är Umeå Energi Elnät AB ditt elnätsbolag, med ett av landets lägsta elnätspriser. Läs mer om elnätsavtal här

Elavtalet tecknar du för den el du behöver till att bland annat tända lampor och köra diskmaskinen. Elavtalet omfattar den el som transporteras i ledningarna och du kan teckna med den elleverantör du önskar. Väljer du Umeå Energi som elleverantör gör du ett gott val för regionen och vår gemensamma framtid.

Samma person i hushållet behöver stå på båda avtalen.

Publicerad: 25 augusti 2023 08:08 av Umeå Energi AB