Varför varierar energipriser över året?

Energipriset speglar vår mix av bränsle för värmeproduktion. Ökad efterfrågan under vinterperioden resulterar i högre produktionskostnad, bland annat med anledning av dyrare bränslen. Varierad efterfrågan och produktionskostnad medför ett högre energipris vintertid jämfört med sommartid.

Publicerad: 30 november 2022 12:17 av Umeå Energi AB